Проекты решений ПрАТ «Заграва» 2017

Проекти  рішень позачергових Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА»,

що відбудуться 20 листопада 2017р.

 

Питання порядку денного 1: Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів.

Проекти рішення з цього питання:

1.1.Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Темнік Дмитра Борисовича, секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Спірідонову Вікторію Олександрівну.

1.2. Надати повноваження Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного 2: Обрання голови та членів лічильної комісії.

Проект рішень з цього питання:

Обрати лічильну комісію у складі: Молодчик Євген Олександрович – голова лічильної комісії, Бистров Андрій Васильович; Шумських Анна Василівна – члени лічильної комісії.

 

Питання порядку денного 3: Внесення змін щодо відомостей про юридичну адресу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА».

Проекти рішень з цього питання:

Відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», змінити відомості стосовно юридичної адреси Товариства, а саме змінити назву вулиці з Якіра на Деревлянську.

Питання порядку денного 4: Внесення змін до Статуту ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА» шляхом викладення Статуту в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА».

Проекти рішень з цього питання:

4.1.Внести зміни до Статуту ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА», а саме: додати  до Статуту Товариства положення про те, що вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні Товариства» не поширюються на ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА» та привести Статут ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА» у відповідність з нормами діючого законодавства.  

4.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА».

 

Питання порядку денного 5: Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА», проведення його державної реєстрації та подачі необхідних документів для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проекти рішень з цього питання:

5.1. Уповноважити Директора ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА» Карпенко Т.В. на пiдписання Статуту ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА» у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства.

5.2. Зобов’язати (доручити) та уповноважити директора ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА» Карпенко Т.В. (з правом передоручення) здійснити всі дії, що необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внесення змін до реєстраційних документів органів статистики, державної податкової служби та інше, згідно законодавству України, у тому числі уповноважити інших довірених осіб (представників) щодо виконання зазначених дій на підставі відповідної довіреності підписаної керівником ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА».

 

Голова Наглядова рада

ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА»   _____________________    Шкіря Д.І.