Повідомлення про проведення зборів акціонерів телекомпанії Заграва 20.11.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА»,

(код за ЄДРПОУ 23153143; місцезнаходження: Україна, 04119, м. Київ, вул. Якіра, буд. 13-Б; адреса веб-сторінки у мережі Інтернет   www.fbc.net.ua. ) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться  «20» листопада 2017 року об 11.00 за адресою: 04119, м. Київ, вул. Якіра, буд. 13-Б, кабінет №1 (кімната для переговорів). Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули на збори, відбудеться з 10.00 до 10.50 год.  за місцем проведення позачергових загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – довіреність на право участі у позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з чинним законодавством України  та документ, що посвідчує особу.

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у позачергових Загальних зборах – «14» листопада 2017р. станом на 24.00 годину.

Порядок денний:

  1. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів.
  2. Обрання Голови та членів лічильної комісії.
  3. Внесення змін щодо відомостей про юридичну адресу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА».
  4. Внесення змін до Статуту ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА» шляхом викладення Статуту в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА».
  5. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА», проведення його державної реєстрації та подачі необхідних документів для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного  www.fbc.net.ua.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються питань, включених до порядку денного та надати свої пропозиції з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 13.00 за адресою: м. Київ, вул. Якіра, буд. 13-Б, кабінет №6 (юридичний відділ). Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами з питань порядку денного: юрисконсульт  Лашин Олександр Володимирович. Телефон для довідок: (044) 207-47-16.

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

 

Директор ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА»                                                                   Карпенко Т.В.