Телепрограмма

Понеділок, 14 серпня

06:00 Новини 13:12 Нерухомість 22:12 Злиття і поглинання
06:11 Ого, які люди! 13:23 Курс інтер’єру 22:24 IT-бізнес
06:29 Курс інтер’єру 13:46Злиття і поглинання
22:43 Транспорт
 06:44 Агроновости 14:00 Новини 23:00 Бізнес

23:30 Пресс-обзор

07:14 Транспорт 14:17 Цитата 23:41 Акцент
07:31 Дукас. Інтерв’ю.
00:00 Новини
14:34 Транспорт 00:13 Феєрія
08:00 Новини 14:47 IT-бізнес 00:35 Курс інтер’єру
08:08 Дукас. Інтерв’ю. 15:00 Новини 01:00 Бізнес
08:21 Цитата 15:11 Недвижимость
01:27 Pro-нерухомість
08:30 Pro-недвижимость 15:32 Ого, які люди! 01:42 Акцент
16:00 Новости

16:14 Транспорт

16:27 Слияние и поглощение

16:46 Бизнес-гость

17:00 Новости

17:13 Феерия

17:31 Курс интерьера

17:41 Айти-бизнес

02:00 Новини
08:46 Злиття і поглинання 18:00 Новини 02:17 Феєрія
09:00 Новини. 18:13 Злиття і поглинання 02:37 Цитата
09:13 Бізнес-Гість 18:24 Транспорт 03:00 Бізнес
09:23 Курс інтер’єру 18:38 Акцент 03:27 Слияния и поглощения
09:45 IT-бізнес
09:45 Транспорт
19:00 Новости 03:40 Акцент
10:00 Новини 19:48  Дукас. Інтерв’ю. 04:00 Новини
10:13 Цитата 20:00 Новини
10:27 Злиття і поглинання 20:13 IT-бізнес 04:11 Дукас. Інтерв’ю.
11:00 Новини

11:13 Бизнес-гость

20: 30 Нерухомість. 04:19 IT-бізнес

04:33 Транспорт

11:24 Феерия
11:45 Курс интерьера12:00 Новости12:13 Бизнес-гость
21:00 Бізнес 05:00 Бізнес
12:24 Транспорт

12:37 Айти-бизнес

21:40 Акцент 05:28 Pro-нерухомість
13:00 Новини 22:00 Новини 05:42 Акцент

Вівторок, 15 серпня

06:00 Новини 15:26 Транспорт 22:22 Транспорт
06:13 Дукас.Інтерв’Ю 15:40 Тюсо 22:42IT-бізнес
06:30 Феєрія 16:40 Тюсо-перезавантаження 23:00 Бізнес
 07:00 Новини 16:50 Тюсо 23:39 Акцент
07:14 Бізнес-Гість 18:00 Новини 00:00 Новини
07:30 Діловий ранок 18:13 IT-бізнес 00:13IT-бізнес
10:00 Новини 18:40 Акцент 00:30 Нерухомість
10:10 Транспорт 19:00 Бізнес 00:41 Цитата
10:30 Життя на пенсії з Центром «Пенсіон» 19:48 Дукас.Інтерв’Ю 01:00 Бізнес
10:45 IT-бізнес 20:00 Новини 01:27 Злиття і поглинання
11:00 Новини 20:14 Злиття і поглинання 01:41 Акцент
11:13 Бизнес-гость 20:30 Агробізнес 02:00 Діловий ранок. Повтор
11:24 Феерия

11:45 Недвижимость

12:00 Новости

12:13 Бизнес-гость

12:30 Курс интерьера

12:40 Транспорт

21:00 Бізнес 03:00Бізнес
13:00 Новини 21:41 Акцент 03:40 Акцент
13:19 Слияния и поглощения 21:28 Топ-5 курортів світу 04:00 Новини
13:32 Нерухомість 21:41 Акцент 04:11 Дукас.Інтерв’Ю
13:45 Бізнес-Гість 22:00 Новини 04:19Феєрія
14:00 Новини 22:11 Дукас.Інтерв’Ю 05:00 Бізнес
14:15 Бізнес-Гість  05:28 Акцент

Середа, 16 серпня

06:00 Новини 14:31 Феєрія 01:00 Бізнес
06:13 IT-бізнес 14:47 IT-бізнес 01:27 Цитата
06:29 Цитата 15:00 Новини 01:40 Акцент
06:40 Агробизнес 15:20 Бізнес-гість 02:00 Діловий ранок — повтор
 07:00 Новини 15:30 Транспорт
03:00 Бізнес
07:14 Бізнес-гість 15:40 Слияние и поглощение

16:00 Новости

16:13 Ого, які люди

16:29 Айти-бизнес

03:27 Злиття і поглинання
07:30 Діловий ранок 16:46Бизнес-гость 03:39 Акцент

 

10:00 Новини 17:00 Новости

17:13 Феерия

17:31 Курс интерьера

17:43 Недвижимость

04:00 Новости

 

 

 

10:27 Злиття і поглинання 18:00 Новини 04:11 Дукас. Интервью
10:36 Цитата 18:13 Транспорт 04:19 Ого, які люди
11:00 Новини 18:40 Акцент 04:39 Транспорт
11:23 Феерия

11:45 Недвижимость

12:00 Новости

12:13 Бизнес-гость

12:29 Айти-бизнес

19:00 Бизнес

19:28 Мотор-ТВ

19:40 Цитата

20:00 Новости

12:46Дукас.Інтерв’Ю 20:14 Агроновости 04:00 Новини
13:00 Новини 20:26 Транспорт 04:11 Дукас.Інтерв’Ю
13:31 Транспорт 20:41 Нерухомість 04:19 Ого, які люди!
21:00 Бізнес 04:39 Транспорт
13:46 Курс інтер’єру 21:40 Акцент

22:00 Новости

22:11 Курс интерьера

22:22 Слияние и поглощение

22:33 Цитата

23:00 Бизнес

23:30 Пресс-обзор

23:41 Акцент

05:00 Бізнес
14:00 Новини 00:00 Новини 05:28 Pro-нерухомість
00:13 Феєрія 05:42 Акцент
14:21 Нерухомість 00:35 IT-бізнес

Четвер, 17 серпня

06:00 Новини 22:11 Дукас.Інтерв’Ю
06:13 Транспорт 15:00 Новини 22:22 Транспорт
22:42 Айти-бизнес
06:26 Феєрія 15:20 Бизнес-гость
23:00 Бізнес
06:45 Агроновини 15:40 Транспорт 23:41 Акцент
 07:00 Новини 16:00 Новости
16:13 Нежвижимость16:34 Айти-бизнес16:46 Бизнес-гость17:00 Новости17:13 Феерия17:31 Курс интерьера17:48 Слияние и поглощение
00:00 Новини
07:14  Бізнес-гість 18:00 Новини 00:13 Айти-бизнес
07:30 Діловий ранок 18:21  Айти-бизнес 00:30 Недвижимость

00:41 Цитата

10:00 Новини 01:00 Бізнес
10:16 Транспорт 18:41  Акцент 01:27 Слияние и поглощение
10:30 Pro-нерухомість 19:00 Бізнес 01:41 Акцент
11:00 Новини 19:48 Дукас. Интервью
02:00 Діловий ранок-повтор
11:05 Тюсо 19:50Дукас.Інтерв’Ю 03:00 Бізнес
12:45 Курс Інтер’Єру 20:00 Новини
13:00 Новини 20:12 Слияние и поглощение 03:42 Акцент
13:21 Феєрія 20:30Агробизнес 04:00 Новини
13:47 Слияния и поглощения 21:00 Бізнес 04:11 Дукас.Інтерв’Ю
14:00 Новини 21:29 Курорти світу 04:19 Феєрія
14:07 Бізнес-гість 21:40 Акцент 05:00 Бізнес
14:17 IT-бізнес 22:00 Новини 05:28 Слияние и поглощение
14:27 Феєрія

14:28 Айти-бизнес

14:38 Феерия

 05:42 Акцент

П’ятниця, 18 серпня

06:00 Новини 14:30 Життя на пенсії з Центром «Пенсіон»
22:46 Слияния и поглощения
06:13 Слияния и поглощения 14:38 Ого,які люди 23:00 Бізнес
15:00 Новини 23:38 Акцент
06:44 Курс Інтер’Єру
15:07 Pro-нерухомість 00:00 Новини
 07:00 Новини 15:25 Бизнес-Гость 00:13Курс Інтер’Єру
07:14 Бізнес-Гість 15:45 Слияния и поглощения

16:00 Новости

16:13 Дукас. Интервью

16:30 Транспорт

00:32 ІТ для Вашого Бізнесу
07:30 Ого,які люди
16:45 Бизнес-Гость
17:00 Новости17:13 Феерия17:31 Курс интерьера17:45 Айти-бизнес
00:42 Pro-нерухомість
08:00 Новини

08:12 Дукас. Интервью

18:00 Новини 01:00 Бізнес
08:20 Транспорт 18:20 Слияния и поглощения 01:27 Транспорт
08:45 Нерухомість 18:40 Акцент 01:41 Акцент
09:10 Курс Інтер’Єру 19:00 Бізнес 02:00 Новини
09:35 Феєрія
19:28 Нерухомість 02:12 Слияния и поглощения
10:00 Новини 19:45 Агроновини

19:51 Дукас Интервью

02:22 Феєрія
10:06 Ого, які люди! 20:00 Новини 03:00 Бізнес
10:39 Слияния и поглощения 20:13 Цитата 03:27 ІТ для Вашого Бізнесу
11:00 Новини 20:28ІТ для Вашого Бізнесу 03:41 Акцент
11:13 Бизнес-Гость

11:23 Феерия

11:43 Транспорт

12:00 Новости

12:13 Бизнес-Гость

12:24 Ого, які люди

20:50 Моторс-News 04:00 Новини
12:41 Pro-нерухомість 21:00 Бізнес
04:10 Дукас. Интервью
04:18 Курс интерьера
13:00 Новини 21:40 Акцент 04:33 Pro-нерухомість
13:15 Феєрія 22:00 Новини 05:00 Бізнес
13:39 Транспорт 22:13 Феерия 05:28 Злиття і поглинання
14:00 Новини 22:32 Транспорт 05:42 Акцент
14:12 Бізнес-гість

Субота, 19 серпня

06:00 Новини 14:12 Бізнес-гість 23:23  ІТ для Вашого Бізнесу
06:13 Феєрія 14:26 Феєрія

14:44 Слияния и поглощени

23:39 Акцент
06:45 Курс Інтер’Єру 15:00 Новини 00:00 Новини
07:00 Новини 15:14 Транспорт 00:13 Ого, які люди!
07:10 Курорти 15:40 Бизнес-Гость

16:00 Новости

16:13 Транспорт

16:28 Ого, які люди

00:40 Транспорт
07:15 Бізнес-гість 16:45 Бизнес-Гость
17:00 Новости17:13 Феерия

17:31 Курс интерьера

17:49 Слияния и поглощения

01:00 Міжнародна економіка
07:29 Слияния и поглощения 18:00 Новини
07:41 Акцент 18:15 Нерухомість 01:20 ІТ для Вашого Бізнесу
08:00 Новини 18:40 Акцент 01:25 Бізнес-гість
08:12 Агроновини 19:00 Новини 01:42 Акцент
08:30  ІТ для Вашого Бізнесу 19:13 Дукас.Інтерв’Ю 02:00 Новини
08:42 Транспорт

09:00 Новости

19:25 Ого, які люди! 02:12 Курс Інтер’Єру
09:11 Дукас. Інтерв’ю
19:47 ІТ для Вашого Бізнесу 02:22 Pro-нерухомість
09:26 Акцент 20:00 Новини 02:35 Злиття і поглинання
09:52 Мотор News 20:12 АгроБізнес 03:00 Міжнародна економіка
10:00 Новини   03:15 Дукас.Інтерв’Ю
10:11 Цитата 20:40 Цитата 03:28 Транспорт
10:26 Слияния и поглощения

10:36 Недвижимость

21:00 Міжнародна Економіка 03:43 Акцент
11:00 Новини 21:18 Бизнес-Гость 04:00 Міжнародна економіка
11:13 Бизнес-Гость
11:23 Феерия11:45 Курс интерьера

12:00 Новости

12:13 Бизнес-Гость

21:33 Топ-5 04:15 ІТ для Вашого Бізнесу
12:23 Транспорт

12:34 Ого,які люди

21:41 Акцент 04:30 Феєрія
13:00 Новини 22:00 Новини 05:00 Новини
13:13 ІТ для Вашого Бізнесу 22:13 Цитата 05:10 Слияния и поглощения
13:29Нерухомість 22:30 Феєрія 05:20 Транспорт
13:42 Слияния и поглощения 22:50 Дукас.Інтерв’Ю 05:33 Бізнес-гість
14:00 Новини 23:00 Міжнародна економіка 05:43 Акцент

Неділя, 20 серпня

06:00 Новини 14:26 Феєрія 23:25 Дукас.Інтерв’Ю
06:13 ІТ для Вашого Бізнесу 14:44 Слияния и поглощения 23:30 Слияния и поглощения
06:25 Pro-нерухомість 15:00 Новини 23:42 Акцент
06:43 Транспорт 15:13 Транспорт 00:00 Міжнародна Економіка
07:00 Повнота радості життя 15:35 Бизнес-Гость
00:18 Феєрія
07:39 Феєрія

08:00 Новини
16:00 Международная экономика

16:19 Ого, які люди

16:36 Айти бизнес

16:47 Бизнес-Гость

17:00 Новости

17:13 Слияния и поглощения

17:31 Курс интерьера

00:43 ІТ для Вашого Бізнесу
01:00 Тижневик. Світ
08:15 ІТ для Вашого Бізнесу 18:00 Новини
08:25 Курс Інтер’Єру 18:15 Феєрія 01:20 Pro-нерухомість
08:46 Слияния и поглощения 18:40 Акцент 01:42 Акцент
09:00 Міжнародна Економіка 19:00 Тижневик. Світ 02:00 Тижневик. Світ
09:15 Акцент 19:24 Транспорт 02:20ІТ для Вашого Бізнесу
09:33 Транспорт 20:00 Новини 02:30 Дукас.Інтерв’Ю
09:47 Мотор-Тб 20:12 Ого, які люди! 02:45 Слияния и поглощения
10:00 Новини
20:35 Цитата
03:00 Новини
10:11Курс Інтер’Єру 21:00 Новини 03:10 Курс Інтер’Єру
10:38 Цитата 21:12 АгроБізнес 03:20 Феєрія
11:00 Международная экономика 21:40 Акцент 03:41 Акцент
11:18 Бизнес-Гость

11:28 Феерия

12:00 Международная экономика

12:18 Бизнес-Гость

12:28 Курс интерьера

22:00 Новини 04:00 Тижневик. Світ
12:40 Pro-нерухомість   04:15 Транспорт
13:00 Новини 22:15 Нерухомість 04:35 Феєрія
13:12 Ого, які люди! 22:36 Цитата 05:00 Тижневик. Світ
13:32 ІТ для Вашого Бізнесу 23:00 Тижневик. Світ 05:20 ІТ для Вашого Бізнесу
13:42 Дукас.Інтерв’Ю 23:22 Прес-огляд
14:00 Новини 05:30 Життя на пенсії з Центром «Пенсіон»
14:12 Бізнес-гість